Elden Maaş Ödeme Yapan İşverene Hapis Cezası!

Elden maaş ödeme suretiyle vergi kaçırma, bir işverenin çalışanlarına yasal olarak ödemesi gereken maaşı, nakit olarak elden ödeyerek vergi kaçırma amaçlı olarak düzenlemesidir. Bu şekilde yapılan ödemeler, resmi kayıtlarda yer almadığı için vergi kaçırma suçu oluşturur. İşte, elden maaş ödeme yapan işverene hapis cezası ve detayları…

Elden Maaş Ödeme Yapan İşverene Hapis Cezası!
Yayınlama: 24.04.2023
Düzenleme: 24.04.2023 02:09
A+
A-

Elden Maaş Ödeme İle Prim Kaçıran İşverene Hapis Cezası, İşçiye Tazminat!

Elden maaş ödeme yapanlara kötü haber: işçinin maaşını asgari ücret üzerinden gösterip, kalan maaşın tutarını elden vererek prim kaçıran işverene 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılıyor.

Aynı zamanda, çalışan da haklı sözleşme feshi ile tazminatını alabiliyor.

Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı.

Bu yüzden SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin elden maaş ödeme yaparak düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.

Aynı zamanda fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katan, asgari ücretteki artış tutarını elden alanlara para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

Bu nedenle bordrosu usulsüz şekilde düşük gösterilen işçi de haklı fesih hakkını kullanarak tazminat talep edebilir.

SGK primi kaçırılıyor

SGK, elden maaş ödeme ile bordro üzerinden prim kaçırılmasını kayıt dışılığın alt başlığı olarak tanımlıyor.

Bu yüzden bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışmış gösterilmesi; ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmıyor.

Ayrıca SGK emekli aylıklarını prime esas kazançlar üzerinden hesaplamaktadır.

Bazı çalışanların maaşları yüksek de olsa düşük prim ödemek için bordrolar düşük gösteriliyor.

Aynı zamanda emekli aylığının düşük olmaması için alınan maaşla bordronun aynı olması büyük önem taşıyor.

Ayrıca prim gün sayısı yeterli olmayanların doğum, askerlik borçlanmasında yüksek prim ödemesi emekli aylığını artırıyor.

Üstelik birden fazla yerde çalışmada da kazanç toplamı esas alınıyor.

Ayrıca işverenin bordroda ücreti düşük gösterip farkı elden ödemesi durumunda; çalışan düşük emekli aylığı alıyor.

Elden Maaş Ödeme Yapan İşverene Hapis Cezası!

Elden Maaş Ödeme Yapan İşverene Hapis Cezası!

Elden maaş ödeme haklı fesih nedeni

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay bu konuda önemli bir karara imza attı. Böylece gelirin, elden maaş ödeme ile düşük gösterilmesinin çalışana haklı fesih sebebi oluşturacağına karar verdi.

Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatını alır. Yargıtay; gerçek ücretle yatırılmayan, eksik ödenen SGK primi davalarında imzalı ücret bordrosunun işçiyi bağlayacağını belirtiyor.

Yargıtay, imzalı ücret bordrolarında fazla çalışma saatlerinin gösterildiği, karşılığının hesaplandığı dönemlerin sonradan dava yoluyla istenebilmesi için, bordroda yazılı olandan daha fazla çalışıldığının yazılı olarak kanıtlanmasını istiyor.

Elden maaş ödeme ile prim kaçırana 5 yıla kadar hapis cezası

Ücret bordrosu hukuken işçinin çalışması karşılığı ödenmesi gereken ücret ve buna bağlı hakların belgesidir. Aynı zamanda bazı işverenler elden maaş ödeme yaparak bordroda işçinin gerçek ücretini göstermiyor.

Ücretin sadece asgari ücret kısmını bordroda göstererek üstünü işçiye elden veriyor. Bordroda ücretin düşük gösterilmesi aynı zamanda vergi kaçırılması anlamına geliyor.

Özellikle şikayet, ihbar yoluyla SGK bildirgesi kayıtlarında yapılan sorgulamalarda bazı işletmelerin usulsüz uygulamalara yöneldiği belirlendi.

İşçiye mağduriyet yaşatan elden maaş ödeme yöntemi ile bordro oyununa başvuranlara para cezasının yanı sıra; Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu kapsamında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmaktadır.

Prime esas kazançlar

Prime esas kazanç olarak değerlendirilen ödemeler, ücret, prim ve ikramiye olarak üç temel başlıkta sunuluyor.

Aynı zamanda prime esas kazanç olarak ücretler başlığı altında işverenin çalışmasının karşılığı olarak çalışana yaptığı aylık ücret, yıllık izin ücreti, bayram ücreti, ek görev ücreti gibi ödemeler yer alıyor.

Primler, işverenin çalışanların başarılarını artırması için yaptığı ek ödemeleri ifade ediyor.

Çalışana değerini göstermek, motivasyonu artırmak için bayram, yılbaşı gibi ikramiyeleri prime esas kazanç olarak değerlendiriliyor.

Elden ödeme emekli maaşını ve tazminatını etkiliyor

Brüt kazanç olarak tanımlanan prime esas kazanç çalışanın aylık ücreti, primi, ikramiyesi gibi ödemelerinden oluşur.

Bu yüzden çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının, iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında değerlendirilir.

Ayrıca, çalışanın aylık ücretine ek; ikramiye, prim, fazla mesai, yol ödemeleri prime esas kazanca dahildir.

Ayni yardımlar, evlenme yardımı, kıdem ve kasa tazminatı gibi ödemeler ise; prime esas kazancın dışında.

Tempo Online ekonomi haberleri şimdi anlık olarak Twitter‘da!