Emdr Terapisi Nedir? Terapi, Tedavisi Nasıl Yapılır? Fiyatları

EMDR terapisi, İngilizce Eye Movement Desensitization and Reprocessing demektir. Bununla birlikte, EMDR terapisi, bir travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi durumların tedavisinde kullanılan terapidir. Terapi sırasında, terapist ve hasta birlikte bir travmatik deneyimi hatırlamaya çalışır. Aynı zamanda hastanın göz hareketlerinin takip edilmesiyle birlikte, deneyimin yeniden işlenmesine yardımcı olunur. Böylece, hastanın travmatik deneyimiyle ilgili negatif duygusal tepkilerinin azalmasını ve daha iyi işlemesine yardımcı olabilmektedir.

Emdr Terapisi Nedir? Terapi, Tedavisi Nasıl Yapılır? Fiyatları
Yayınlama: 08.02.2023
Düzenleme: 08.02.2023 02:35
A+
A-

EMDR Terapisi Nedir? Terapi ve EMDR Tedavisi Nasıl Yapılır? EMDR Fiyatları 2023

EMDR terapisi ya da EMDR tedavisi nedir? şeklindeki sorunun en kolay tanımını şu şekilde özetleyebiliriz: EMDR terapisi, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden İşleme, insanların rahatsız edici yaşam deneyimlerinin sonucu olan semptomlardan ve duygusal sıkıntılardan kurtulmalarını sağlayan bir psikoterapidir. Tekrarlanan araştırmalar, EMDR terapisi alan ve emdr ile iyileşenler, bir zamanlar fark yaratması yıllar alan psikoterapinin faydalarını deneyimleyebileceğini gösteriyor.

Şiddetli duygusal acının tedavisi için uzun bir zaman gerektirdiği yaygın olarak kabul görülür. EMDR terapisi, vücudun fiziksel travmadan kurtulduğu kadar zihnin de psikolojik travmadan iyileşebileceğini gösterir. Elinizi kestiğinizde vücudunuz yarayı kapatmaya çalışır. Yabancı bir cisim veya tekrarlayan yaralanma yarayı tahriş ederse iltihaplanarak; ağrıya neden olur.

Yabacı cisim kaldırıldıktan sonra iyileşme devam eder. EMDR terapisi, zihinsel süreçlerde benzer bir olay dizisinin gerçekleştiğini gösterir. Beynin bilgi işleme sistemi doğal olarak zihinsel sağlığa doğru hareket eder. Rahatsız edici bir olayın etkisiyle sistem dengesizleşirse, duygusal yara iltihaplanır ve yoğun acıya neden olur. Ağırlık diye tabir ettiğimiz blok kaldırıldıktan sonra iyileşme devam eder. EMDR terapisi eğitim oturumlarında öğrenilen prosedürleri kullanan psikologlar, danışanların doğal iyileşme süreçlerini etkinleştirmelerine yardımcı olur.

Dikkat: EMDR Terapisi İle %90 Oranında İyileşme

EMDR terapisi üzerine 30’dan fazla pozitif kontrollü sonuç çalışması yapılmıştır. Bazı araştırmalar, tek travma mağdurlarının %84-90’ının yalnızca üç 90 dakikalık seanstan sonra artık travma sonrası stres bozukluğuna sahip olmadığını gösteriyor. HMO Kaiser Permanente tarafından finanse edilen bir başka çalışma, tek travma mağdurlarının %100’ünün ve çoklu travma mağdurlarının %77’sinin yalnızca 50 dakikalık altı seanstan sonra artık TSSB tanısı almadığını buldu.

Emdr Terapisi Nedir? Terapi, Tedavisi Nasıl Yapılır? (Fiyatları)

Emdr Terapisi Nedir? Terapi, Tedavisi Nasıl Yapılır? (Fiyatları)

Başka bir çalışmada, muharebe gazilerinin %77’si 12 seansta TSSB’den kurtuldu. EMDR terapisi hakkında o kadar çok araştırma yapıldı ki artık Amerikan Psikiyatri Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve Savunma Bakanlığı gibi kuruluşlar tarafından travma ve diğer rahatsız edici deneyimler için etkili bir tedavi şekli olarak kabul görüyor. Travmanın etkili bir tedavisi olarak dünya çapında tanınma göz önüne alındığında, EMDR terapisinin, insanların özgüvenlerinin düşük olmasına, güçsüzlük duygularına ve onları terapiye götüren sayısız soruna neden olan “günlük” anıları tedavi etmede ne kadar etkili olduğunu kolayca görebilirsiniz. Dünya çapında 100.000’den fazla psikolog emdr terapisi kullanıyor. Son 25 yılda milyonlarca insan başarıyla tedavi oldu.

EMDR Tedavisi Aşamaları

EMDR terapisi sekiz aşamalı bir tedavidir. Seansın bir bölümünde göz hareketleri (veya diğer iki taraflı stimülasyon) tercih olur. Psikolog hangi hafızayı hedefleyeceğini belirler, danışandan o olayın veya düşüncenin farklı yönlerini akılda tutmasını ister. Aynı zamanda gözlerini kullanarak terapistin elini danışanın görüş alanında ileri geri hareket ederken izlemesini ister. Bu olurken, Harvard’lı bir araştırmacının Hızlı Göz Hareketi (REM) uykusunda yer alan biyolojik mekanizmalarla bağlantılı olduğuna inandığı nedenlerden dolayı, içsel çağrışımlar ortaya çıkar ve danışanlar hafızayı ve rahatsız edici duyguları işlemeye başlar.

Başarılı EMDR terapisi ile acı veren olayların anlamı duygusal düzeyde dönüşür. Örneğin, bir tecavüz mağduru korku ve kendinden iğrenme duygusundan, şuna dair kesin bir inanca sahip olmaya geçer: “Hayatta kaldım ve güçlüyüm.” Konuşma terapisinden farklı olarak, danışanların EMDR terapisinde kazandıkları içgörüler, psikoloğun yorumundan çok, danışanın kendi hızlandırılmış entelektüel ve duygusal süreçlerinden kaynaklanır. Net etki, danışanların EMDR terapisini, bir zamanlar kendilerini küçük düşüren deneyimler tarafından güçlendirildiğini hissetmeleridir. Yaraları sadece kapanmadı, dönüştüler.

EMDR Terapisi İle Tedavide Kesin Sonuç

Ayrıca EMDR terapötik sürecinin doğal bir sonucu olarak, danışanın düşünceleri, duyguları ve davranışlarının tümü, duygusal sağlığın ve kararlılığın sağlam göstergeleridir. Hepsi ayrıntılı olarak konuşmadan veya diğer terapilerde kullanılan ödevleri yapar. Net etki, danışanların EMDR terapisini, bir zamanlar kendilerini küçük düşüren deneyimler tarafından güçlendirildiğini hissetmeleridir. Yaraları sadece kapanmadı, dönüştüler.

EMDR terapötik sürecinin doğal bir sonucu olarak; danışanın düşünceleri, duyguları ve davranışlarının tümü, duygusal sağlığın ve kararlılığın sağlam göstergeleridir. Hepsi ayrıntılı olarak konuşmadan veya diğer terapilerde kullanılan ödevleri yapar. Net etki, danışanların EMDR terapisini, bir zamanlar kendilerini küçük düşüren deneyimler tarafından güçlendirildiğini hissetmeleridir. Yaraları sadece kapanmadı, dönüştüler. Aynı zamanda EMDR terapötik sürecinin doğal bir sonucu olarak; danışanın düşünceleri, duyguları ve davranışlarının tümü, duygusal sağlığın ve kararlılığın sağlam göstergeleridir. Hepsi ayrıntılı olarak konuşmadan veya diğer terapilerde kullanılan ödevleri yapar.

Türkiye’de EMDR Terapisi Fiyatları

Aslında EMDR terapisi yapan psikolog seans ücretleri konusunda sabit bir seans fiyatı bulunmamaktadır. Türkiye geneli EMDR tedavisi fiyatları 2023 yılı ortalaması güncel EMDR terapisi fiyatları 100 TL ile 500 TL civarında değişmektedir. Ayrıca seans paketi fiyatları konusunda psikoloğunuzla pazarlık da edebilirsiniz.

EMDR Terapisi ve Tedavisinin Tanımı

EMDR terapisi, tedavi etkilerini en üst düzeye çıkarmak için farklı unsurları birleştirir. Teorinin tam açıklaması, tedavi sırası ve protokoller ve aktif mekanizmalar üzerine araştırma F. Shapiro (2001) Göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme: Temel ilkeler, protokoller ve prosedürler (2. baskı) New York: Guilford Press.

EMDR terapisi üç zaman dilimine dikkati içerir: geçmiş, şimdi ve gelecek. Geçmişteki rahatsız edici anılara ve ilgili olaylara odaklanılır. Ayrıca, sıkıntıya neden olan mevcut durumlara ve gelecekteki olumlu eylemler için gereken beceri ve tutumların geliştirilmesine verilir. Üstelik EMDR terapisi ile bu maddeler sekiz aşamalı bir tedavi yaklaşımı kullanılarak ele alınmaktadır.

Öykü alma seansı ve EMDR terapisi

İlk aşama, bir öykü alma seansı/oturumlarıdır. Terapist danışanın hazır olup olmadığını değerlendirir ve bir tedavi planı geliştirir. Danışan ve terapist, EMDR işleme için olası hedefleri belirler. Bunlar, duygusal sıkıntıya neden olan üzücü hatıraları ve mevcut durumları içerir. Diğer hedefler geçmişte alakalı olayları içerir. Danışanın gelecekteki durumlarda ihtiyaç duyacağı belirli becerilerin ve davranışların geliştirilmesine vurgu yapar.

İlk EMDR işleme; yetişkin başlangıçlı stresörlere veya danışanın sorunlu bir çocukluğu varsa tanımlanan kritik olaya değil, çocukluk olaylarına yönlenir. Danışanlar genellikle durumları hakkında içgörü kazanır, duygusal sıkıntı ortadan kalkarak; davranışlarını değiştirmeye başlar. Tedavinin uzunluğu travmaların sayısına ve TSSB başlangıç ​​yaşına bağlıdır. Genellikle tek olaylı yetişkin başlangıçlı travması olanlar 5 saatin altında başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Danışan eğer birden fazla travma mağduru ise daha uzun bir tedavi uygulanır.

Stres azaltma

Tedavinin ikinci aşamasında terapist, danışanın duygusal sıkıntıyla başa çıkmak için birkaç farklı yolu olmasını sağlar. Terapist, danışana seanslar sırasında ve seanslar arasında kullanabileceği çeşitli imgeleme ve stres azaltma tekniklerini öğretir. EMDR terapisi ve amacı; danışan seanslar sırasında ve arasında dengeyi korurken hızlı, etkili değişim sağlamaktır.

Hedef belirleme

EMDR terapisi prosedürleriyle bir hedef belirlenerek işlenmektedir. Bunlar, danışanın üç şeyi tanımlamasını içerir:

  1. Hafızayla ilgili canlı görsel imaj
  2. Kendi hakkında olumsuz bir inanç
  3. İlgili duygular ve beden duyumları.

Ek olarak, Danışan olumlu bir inanç tanımlar. Terapist, danışanın olumlu inancı ve olumsuz duyguların yoğunluğunu derecelendirmesine yardımcı olur. Bundan sonra, danışana ikili uyarı setlerini kullanarak; aynı anda EMDR işlemeye girerken görüntü, olumsuz düşünce ve beden duyumlarına odaklanması talimatı verir. Bu setler, göz hareketlerini, dokunmaları veya tonları içerir. Bu setlerin tipi ve uzunluğu her danışan için farklıdır. Bu noktada, EMDR danışanına, kendiliğinden olan her şeyi fark etmesi talimatı verir.

Her bir uyarı setinden sonra, psikolog, danışana zihninin boş kalmasına izin vermesini söyler. Aynı zamanda aklına gelen her türlü düşünce, duygu, görüntü, hafıza veya hissi fark etmesini söyler. Hastanın raporuna bağlı olarak, psikolog bir sonraki ilgi odağını seçecektir. Yönlendirilen ve odaklanarak dikkatle bu tekrarlanan setler, seans boyunca birçok kez meydana gelmektedir. Danışan sıkıntılı hale gelirse veya ilerlemekte güçlük çekiyorsa; terapist danışanın tekrar yoluna girmesine yardımcı olmak için yerleşik prosedürleri takip eder.

Danışan, hedeflenen bellekle ilgili herhangi bir sıkıntı bildirmediğinde; seansın başında tanımlanan tercih edilen olumlu inancı düşünmesi ister. Ardından danışan gerekirse olumlu inancını ayarlayarak;  bir sonraki üzücü olaylar dizisi sırasında buna odaklanır.

Günlük tutma

Yedinci aşama olan kapanışında, terapist danışandan hafta boyunca bir günlük tutmasını ister. Günlük, ortaya çıkacak herhangi bir alakalı materyali belgelemelidir. Aynı zamanda danışana ikinci aşamada ustalaştığı kendi kendini sakinleştirme faaliyetlerini hatırlatmaya hizmet eder.

EMDR tedavisi inceleme aşaması

Bir sonraki oturum, sekizinci aşama ile başlar. Sekizinci aşama, şimdiye kadar kaydedilen ilerlemenin incelenmesinden oluşur. EMDR terapisi tedavisi; ilgili tüm tarihsel olayları konu alır. Bununla birlikte sıkıntıya neden olan güncel olayları ve farklı tepkiler gerektirecek gelecekteki olayları işler.

Hatırlatma: Eğer bir Psikolog iseniz ve EMDR terapisi konusunda bu sayfadaki habere reklam vermek istiyorsanız bize buradan anında ulaşabilirsiniz. Size anında döneriz.

Tempo Online son dakika haberleri artık Pinterest‘te!