EPDK

Elektrik zammı ile birlikte 100 kWh tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 207,23 TL'ye yükselmiştir. Yeni tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
28.06.2024
0
28